Zásady týkající se zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení
Tyto zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu s požadavky spolkového zákona ze dne 27. července 2006. č. 152-FZ „O osobních údajích“ (dále jen Zákon o osobních údajích) a určuje postup při zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů přijímaných Wood-Place LLC (dále jen Provozovatel).
1.1. Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci své činnosti stanoví dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobní a rodinné tajemství.
1.2. Tyto zásady Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Provozovatel obdržet o návštěvnících webových stránek https://woodplace.ru/.
2. Základní pojmy používané v Politice
2.1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky.
2.2. Blokování osobních údajů je dočasné pozastavení zpracování osobních údajů (pokud zpracování není nezbytné pro upřesnění osobních údajů).
2.3. Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na internetu na síťové adrese https://woodplace.ru/.
2.4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologiích a technických prostředcích, které zajišťují jejich zpracování.
2.5. Depersonalizace osobních údajů – úkony, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací zjistit vlastnictví osobních údajů konkrétního Uživatele nebo jiného subjektu osobních údajů.
2.6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné s využitím nebo bez použití automatizačních nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, vyjasňování (aktualizace, změna), vytěžování, používání, předávání (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, mazání, likvidace osobních údajů.
2.7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami organizující a/nebo provádějící zpracování osobních údajů, jakož i stanovení účelů zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovány, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.
2.8. Osobní údaje – veškeré informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného Uživatele webu https://woodplace.ru/.
2.9. Osobní údaje povolené subjektem osobních údajů k šíření - osobní údaje, přístup neomezenému počtu osob, které subjekt osobních údajů poskytuje udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, které subjekt osobních údajů povoluje k šíření způsobem stanoveným zákonem o osobních údajích (dále jen osobní údaje povolené k šíření).
2.10. Uživatel - každý návštěvník webu https://woodplace.ru/.
2.11. Poskytování osobních údajů – úkony směřující ke zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob.
2.12. Šíření osobních údajů - jakékoli jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému okruhu osob (předání osobních údajů) nebo seznámení se s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zpřístupnění osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, umístění v informačních a telekomunikačních sítích nebo poskytnutí přístupu k osobním údajům jiným způsobem.
2.13. Přeshraniční předání osobních údajů je předání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě.
2.14. Likvidace osobních údajů - veškeré úkony, v jejichž důsledku jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností další obnovy obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a/nebo hmotných nosičů osobních údajů jsou zlikvidovány.
На главную
В каталог
Made on
Tilda